Personal Training

Personal training is

  • een training aangepast aan jouw doelstellingen,
  • houdt rekening met waar jij nu staat,
  • een schema dat wij voor jou opstellen zodat je zo efficiënt mogelijk je doelstellingen haalt,
  • een coach die je motiveert gedurende het volledige proces en
  • een coach die in overleg met jou je prioriteiten uitstippelt.

Om deze beloftes waar te maken, starten wij steeds met een gesprek waarbij we je doelstelling, blessures en tijdsbestek in kaart brengen.
Vervolgens checken we via een bewegingsevaluatie of je nergens compenseert die onze kans op kwetsuren zouden doen toenemen.
Tot slot stellen we een trainingsschema op maat op dat je progressief zal belasten met ongetwijfeld enkele (kleine) thuisopdrachten.